Aktiivikaikuluotaimet

27.10.2004

Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää mahdollisuudesta muistuttaa uudelleen tämän aiheen tärkeydestä ja niistä monista vaikutuksista, joita suurtehokaikuluotaimilla on ympäristöömme ja erityisesti meren eläimistölle. Me olemme nostaneet valaat pintaan jo kahdesti ja teemme sen jatkossakin, kunnes saavutamme selviä edistysaskelia asiassa. Kiitän komissaari Schreyeria toivoa antavasta vastauksesta. On tärkeää, että komissio tekee toimivaltansa rajoissa kaiken minkä voi.

Kaksi vuotta sitten keräsin itse nimiä ensimmäiseen suulliseen kysymykseen, ja on todettava, että tutkimusaineisto aiheesta on lisääntynyt huomattavasti tänä aikana. Täsmällistä tietoa suurtehokaikuluotainten vaikutuksista on saatu monilta luotettavilta tahoilta; muun muassa kahdeksantoista eurooppalaisen tutkijan Nature-lehdessä 9. lokakuuta 2003 julkaisemassa aineistossa osoitetaan suurtehokaikuluotainten merkittävä uhka erityisesti merinisäkkäille mutta myös kaloille ja muulle meren eläimistölle. Näyttö merinisäkkäiden joukkokuolemien ja suurtehokaikuluotainten yhteydestä on lisääntynyt huomattavasti.

Vuosi sitten lokakuussa tutkijat ja parlamenttmme valtuuskunta kävivät Naton päämajassa jättämässä kaksi vetoomusta, joissa Naton jäsenmaita pyydetään rajoittamaan niin sanotun LFAS-tutkajärjestelmän käyttöä, kunnes sen ympäristövaikutukset ja yhteys viimeaikaisiin valaskuolemiin on täysin selvitetty. Vetoomuksen oli tuolloin allekirjoittanut yli 85 000 ihmistä ja 68 ympäristöalan järjestöä Euroopasta, USA:sta ja Kanadasta.

Samalla kun toteamme, että on täysin oikeutettua pyrkiä kehittämään puolustusjärjestelmää ja valvomaan uuden teknologian sukellusveneitä, on erityisen tärkeää huomioida elinympäristömme haavoittuvuus. Kestävän kehityksen kannalta on pyrittävä kehittämään vaihtoehtoisia teknologioita, jotka samanaikaisesti suojelevat luontoa ja saavuttavat niille asetetut tavoitteet. Niin sotilaallisessa teknologiassa kuin muillakin aloilla on hyvä muistuttaa itseämme siitä, mikä on valitsemamme teknologian ekologinen hinta. Suurtehokaikuluotainten kohdalla hinta on liian suuri.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *