Maailmalla ei ole varaa jäykkään jätestrategiaan

31.3.2004

Arvoisa puhemies,
Jätteen syntymistä on ehkäistävä sekä määrällisesti että laadullisesti ja samanaikaisesti lisättävä mahdollisuuksia jätteeksi määritellyn materiaalin hyödyntämiseen niin, että hävitettäväksi joutuvan jätteen määrä on mahdollisimman pieni. Jätettä koskevassa yhteisön lähestymistavassa tähän on pyritty jo pitkään, ja tämä on ollut myös esittelijämme, kollega Florenzin ansiokkaan mietinnön johtolanka.

Jätteen synnyn ennaltaehkäisemisen ja jätteen tehokkaan käsittelyn sekä hyödyntämisen periaatteet tulkitaan kuitenkin helposti toistensa uhkaajiksi. Meillä on järjestöjä, jotka vastustavat jätteiden tehokasta hyödyntämistä, koska pelkäävät onnistuneen jätteenkäsittelyn uhkaavan ennaltaehkäisemisen periaatetta. Tämä on hulluutta ja maailmankatsomuksellista jäykkyyttä, johon maailmalla ei ole enää varaa. Kaikki keinot on käytettävä viimeiseen saakka, ensin ennaltaehkäistävä, sitten hyödynnettävä, ja meidän poliitikkojen on kyettävä löytämään se järjestelmä, jossa tavoitteet eivät uhkaa toisiaan.Olemme huonoja poliitikkoja, ellemme saa systeemiä järkevämmäksi.

Tällöin olennaiseen rooliin tulee jätteen nääritelmä. Ongelmamme on jätealan erilaiset ja usein liian rajoittavat määritelmät, kuten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa vireille pantujen ongelmatapausten suuri määrä osoittaa. Asiaan on puututtava lainsäädäntöä selkiyttämällä ja yhtenäistämällä. Hyödyntämisen ja hävittämisen välisen eron määrittely on toteutettava pikaisesti ensi vaalikauden alussa.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että kilpailun myötä toimintojen tehostaminen kyllä johtaa tehokkuuteen, mikä useimmissa tapauksissa tarkoittaa myös ekotehokkuutta materiaalin käytössä. Siten kilpailu yhdessä jo toteutettujen Yhteisön säädösten kanssa ovat tyydyttävällä tavalla ohjaamassa jätteen syntymisen ehkäisyyn; suuntaus on aivan oikea ja kaipaa vain vahvistamista. Suurin käyttämätön potentiaali onkin edelleen siinä, miten jätteeksi määriteltyjä materiaaleja ja sivutuotteita voidaan hyödyntää niin, että neitseellisen materiaalin käyttämistä voidaan vähentää ja jätteen hävittäminen ei ole tarpeellista. Teollisessa toiminnassa syntyy suuria määriä materiaalia, jonka tarkka koostumus tunnetaan, ja joka voitaisiin jo alkulähteellä pitää erillisenä jakeena muusta jätevirrasta. Näin sen hyödyntäminen on helppoa ja riskit täysin hallittavissa.

Eurooppa toimii oikein pyrkiessään kestävään jätehuoltoon eikä tästä tavoitteesta voida tinkiä. Kestävä kehitys tälläkin alalla tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin rigoristisia sääntöjä; uskon että osaltaan Unionin jätestrategia voi olla merkittävästi kohentamassa sekä kilpailukykyämme että kansalaistemme terveyttä ja ympäristön hyvää.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *