Ympäristötyö on olennainen osa Lähi-Idän rauhansuunnitelmaa

3.9.2003

Arvoisa puhemies,

Komission julkilausuma vahvistaa Euroopan unionin pyrkimyksen rauhallisten ja vakaiden suhteiden ylläpitämiseen kaikkien Lähi-idän alueen maiden kanssa. Tämä lähtökohta on ainoa mahdollinen eikä estä EU:ta tuomasta esille omia näkemyksiään ja tavoitteitaan maailmanlaajuisessa kumppanuuden puitteessa. Käytännössä tilanteet ovat monimutkaisia eikä yksityiskohtaisten ratkaisujen löytäminen ole helppoa. Sitä tärkeämpää on ymmärtää ne arkipäivän perusmekanismit, jotka vaikuttavat vakautta estävästi tai edistävästi, aivan kuten Schuman esittäessään EU:n perustana olleiden yhteisöjen nerokkaan syntyajatuksen.

Haluaisin tässä yhteydessä tuoda esille yhden vakauteen ja rauhaan vaikuttavan perusmekanismin, puhtaan ja terveellisen ympäristön. Puhdas vesi – esimerkkinä vaikkapa viime päivinäkin esillä ollut Jordan – on elinehto, johon kaikkien Länsirannan alueen valtioiden on löydettävä ratkaisu erikseen ja yhdessä. Valitettavasti kansainvälinen yhteisö ei ole vielä edes tietoinen siitä ympäristötuhosta, joka Länsirannalla on todellisuutta. Veden liikaotto, käsittelemättömien jätevesien johtaminen Jordaniin ja kontrolloimaton yhdyskuntajätteiden kaataminen ovat johtaneet käsittämättömiin terveysriskeihin ja vesipulaan.

Länsirannan ympäristöprojekti on monikulttuurinen ja monenkeskinen hanke, jossa pyritään ratkaisemaan keskeisiä alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Hanke ei kuitenkaan etene riittävästi. Syynä ei ole rahoituksen vähäisyys tai osaamisen ja teknologian puute. Syynä on lähinnä se, että kolmen valtion alueella toimivalle projektille ei ole olemassa poliittista foorumia, jolla hankkeen toteuttamiseksi välttämättömistä käytännön asioista voitaisiin sopia, vaikka kaikki osapuolet periaatteessa ovatkin yksimielisiä tarpeista ja keinoista.

Arvoisa puhemies,
Voi liioittelematta sanoa, että EU on tällä hetkellä ainoa toimija maailmassa, joka voi tarjota poliittisen foorumin Länsirannan ympäristöprojektin tapaisille pyrkimyksille rakentaa vakautta ja rauhaa alueen asukkaiden omin toimin. Tarvitaan neutraali välittäjä, joka saattaa päätöksenteon alulle poliittisten kiistakysymysten yläpuolella. Ilman Länsirannan ympäristöprojektin kaltaista omaehtoista toimintaa kaikki muukin EU:n työ Lähi-idän rauhansuunnitelmien toteuttamiseksi on turhaa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *