Kirjallinen kysymys Kioton sopimuksen voimaanastumisesta

1.9.2003

Korhola ehdottaa tarvittaessa kynnysprosentin alentamista

Eija-Riitta Korhola ehdottaa 22.elokuuta päivätyssä kysymyksessään komissiolle, että se harkitsisi tarvittaessa muutosesityksen tekemistä Kioton sopimuksen voimaanastumiselle tarvittavan prosentin alentamiseksi. Mikäli Venäjää tai USA:ta ei saada mukaan sopimukseen, parempi olisi alentaa sopimuksen voimaanastumisen kynnystä kuin antaa sopimuksen odottaa.

"Kioton sopimus astuu voimaan, kun sen on hyväksynyt vähintään 55 UN/FCCC:n sopijapuolta, edustaen vähintään 55 % Annex I -maiden yhteenlasketuista CO2-päästöistä. Tällä hetkellä sopimuksen hyväksyjiä on 113 valtiota, jotka edustavat yli 80 prosenttia maailman väestöstä, mutta hyväksyneiden Annex I -maiden osuus päästöistä on vasta 44,2 %, eikä jäljellä olevista Annex I -maista (Liechtenstein, Monaco ja Australia, yhteensä 2,1 %) ole edes yhteenlaskettuna ylittämään 55 % kynnystä ilman joko Venäjän federaation (17,4 %) tai USA:n (36,1 % Annex I -maiden päästöistä) mukaan saamista. Näistä jälkimmäinen on jo julkisesti vetäytynyt Kioton sopimuksesta. Venäjä on siten ratkaisevassa asemassa.
Luonnollisesti olisi ilmastomuutoksen kannalta välttämätöntä, että sopimus ylipäätään astuu voimaan suunnitellussa aikataulussa. Voisi kuitenkin olla Venäjän kanssa käytäviä neuvotteluja ajatellen strategisesti parempi, että Venäjän mukaantulo olisi suotavaa ja kaikille osapuolille edullista, mutta ei Kioton sopimuksen voimaan astumisen kannalta ehdottoman välttämätöntä.
Onko Komissio harkinnut Artikla 20 mukaista menettelyä noudattaen saattaa viipymättä vireille Kioton sopimuksen 25.1 Artiklan muuttamisen niin, että 55 % osuuden sijasta voimaan astumiseen tarvittaisiin vain esim. 45 % Annex I -maiden päästöistä, jotta Kioton sopimuksen voimaan saattaminen kaikissa olosuhteissa voidaan varmistaa?"

E-2645/03FI
Margot Wallströmin
komission puolesta antama vastaus
(23.10.2003)

Kioton pöytäkirjan 25 artiklan 1 kohdan muuttaminen ei ole juridisesti mahdollista. Kioton pöytäkirjan 20 artiklassa määritellään menettely, jota on noudatettava pöytäkirjan muuttamiseksi. Koska vastuu muutosten hyväksymisestä kuuluu sopimuspuolten kokouksena toimivalle sopimuspuolten konferenssille, menettelyä voidaan soveltaa vasta, kun Kioton pöytäkirja on tullut voimaan. Pöytäkirjan 25 artiklan 1 kohdassa esitetyillä edellytyksillä korostetaan myös tarvetta käsitellä maailmanlaajuista ilmastonmuutosongelmaa kansainvälisellä tasolla, jolloin osallistumispohja on mahdollisimman laaja.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *