Eri pakkausmateriaaleja ei saa kohdella syrjivästi

30.6.2003

Arvoisa puhemies,
Parlamentin esittelijä on kiitettävällä tavalla pitänyt johtolankanaan nopeaa tavoitteiden tarkistamista ja siten välttänyt kiusauksen liian suuren ja perusteellisen tarkistamisen aloittamisesta nyt. Sen aika on toisessa yhteydessä.
Haluan tässä ottaa esille joitakin muutosesityksiäni, jotka ovat valiokunnan hyväksyminä suosituksessa ja myös esitetyissä puolueiden välisissä kompromisseissa.
Tavoitteiden toteutuksen täytäntöönpanossa olisi vältettävä materiaalin syrjintää painon perusteella. Näin ei kuitenkaan tapahdu, jos esimerkiksi perittävät maksut perustuvat yksinomaan painoon, eivätkä maksut ota huomioon kunkin materiaalin ympäristövaikutuksia. Selvennys on tarpeen, jotta kokonaisuus hahmottuisi oikeansuuntaisesti.
Tavoite kierrättää pakkausjätteiden painosta 55 prosenttia ja siihen liittyen velvoite ottaa huomioon pakkausmateriaalien keräämisen ja kierrättämisen ympäristökustannukset ja -hyödyt tarkoittaa juuri sitä, että materiaalikohtaisia velvoitteita ei tule yksipuolisesti kasvattaa, vaikka sillä nopeammin saavutettaisiin 55 prosentin kierrätysosuus.
Vuonna 2005 komissio on luvannut kertomuksen, jonka yhtenä kohtana on uudelleenkäyttö. Tarkistukseni mukaan tuossa kertomuksessa tarkastellaan uudelleenkäyttöä ja etenkin uudelleenkäytön ja kierrätyksen tuoman ekologisen hyödyn vertailua. Juuri todellisiin ympäristövaikutuksiin ja markkinoiden toimivuuden arviointiin kertomuksen tulisi keskittyä.
Tärkeitä yksityiskohtia ovat liitteeseen kuuluvat esimerkit niistä tuotteista, jotka eivät ole tämän direktiivin alaan kuuluvia pakkauksia: putkilot ja rullat, joiden ympärille on kiedottu joustavaa materiaalia; etikettitarrojen taustapaperit sekä erillisenä tuotteena myytävät kääre- ja lahjapaperit.
Arvoisa puhemies,
Haluan kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *