Yleisö mukaan ympäristöä koskevaan päätöksentekoon

29.1.2003

Euroopan parlamentti hyväksyi 30.1. 2003 täysistunnossaan Eija-Riitta Korholan parlamentin edustajana valmisteleman direktiivin Århusin sopimuksen täytäntöönpanosta. Äänestyksessä läpi mennyt esitys on toinen kolmesta direktiivistä, joilla pyritään parantamaan avoimuutta sekä kansalaisten osallistumista ja oikeusturvaa ympäristöpäätöksenteossa. Alunperin YK:n kestävän kehityksen prosessin seurauksena syntyneen Århusin sopimuksen laajana päämääränä on parantaa ympäristöpäätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutusta.

Äänestyksessä hyväksyttiin parlamentin kantaa hyvin edustava sovittelutulos, joka menee jopa yli Århusin sopimuksessa asetettujen minimivaatimusten. Jäsenvaltiot sitoutuvat edistämään nimenomaan käytännön mahdollisuuksia yleisön osallistumiseen ympäristöpäätöksenteossa. Direktiivin mukaan viranomaisia kehotetaan mm. tiedottamaan yleisölle tehdyistä päätöksistä, niiden taustoista sekä yleisön osallistumisprosessista. Päätöksentekoon osallistumisen aikataulujen tulee olla joustavia, jotta yleisö voi olla siinä tehokkaasti mukana. Lisäksi viranomaisia kehotetaan edistämään yleisön ympäristöasioita koskevaa koulutusta.

Direktiivi hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä, eli parlamentti ja ministerineuvosto pääsivät asiassa sovittelun kautta kompromissiratkaisuun. Eija-Riitta Korhola toimi esittelijänä myös ensimmäisen, ympäristötiedon saatavuutta koskevan Århusin direktiivin kohdalla. Komissio on luvannut tehdä aloitteen myös kolmannesta direktiivistä, joka liittyy ympäristöasioita koskevaan muutoksenhakuprosessiin. Näin turvataan se, että Århusin sopimuksen ratifiointiprosessi etenee yhteisössä kokonaisuutena ja ilman tarpeettomia viivytyksiä.

Lisää aiheesta: Eija-Riitta Korholan puhe täysistunnossa 30.01.2003.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *