Rinnakkaislääkkeiden käytön edistäminen vastaa EU:n tavoitteita

21.10.2002

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen ja hyvät kollegat, arvostan suuresti sitä, että kollega Grossetête on tarkistuksissaan toistuvasti tuonut esiin kansanterveys- ja turvallisuusnäkökohdat – ne näkökohdat, joita turvaamaan lääkkeitä on alun alkaen ajateltu. Nämä pienet huomautukset eivät ole turhia. Jos lääkkeistä sitten onkin monen käsissä tullut itseisarvo, itsetarkoitus, joka on kääntynyt itse tavoitetta vastaan, Grossetêten linja on tervetullut kurinpalautus. Toivon todella, että se henki säilyy tässä direktiivissä valmiiseen lopputulokseen saakka.

Myös tarkistus 16 geneeristen lääkkeiden ainesosien yksilöimisestä on paikallaan, koska se edesauttaa niiden järkevää käyttöä, niin kutsuttua geneeristä substituutiota. Kysymys on rationaalisesta lääkkeiden käytöstä ja lääkepatenttien raukeamisen jälkeen tapahtuvasta lääkkeiden hintapotentiaalin hyödyntämisestä julkisissa lääkekorvausjärjestelmissä. Myös potilaiden maksuosuudet vähenevät siirryttäessä käyttämään vastaavia, mutta alkuperäislääkkeitä halvempia lääkkeitä.

Geneeristen lääkkeiden käytön edistäminen vastaa täysin Euroopan unionin lääkepoliittisia ja kansanterveyspoliittisia tavoitteita. Näihin tavoitteisiin kuuluu toisaalta uusien ja terapeuttiselta arvoltaan merkittäviksi katsottavien lääkkeiden käyttööntulon varmistaminen niitä tarvitseville potilaille. Viimeksi mainitut lääkkeet ovat patenttisuojan piirissä ja yleensä kalliita. Kokemukset kotimaassani Suomessa ja monissa muissa maissa ovat osoittaneet, että lääkkeiden määräämiskäytäntö ei muutu riittävästi halvempien rinnakkaisvalmisteiden ja rinnakkaistuontivalmisteiden suuntaan, ellei julkisen vallan toimenpiteillä, toisin sanoen lainsäädännöllä, ohjata kehitystä. Tällaisia ohjauskeinoja ovat muun muassa viitehintajärjestelmät, lääkärikohtaiset lääkebudjetit ja geneerinen substituutio.

Lisäksi kiitän niitä kollegoja, jotka ovat tehneet tarkistuksen 95, joka velvoittaa valmistajat toimittamaan lääkkeitä tukkuportaalle riittävässä määrin. Toimitusrajoitukset, joita muutamat lääketehtaat harjoittavat, aiheuttavat vaikeuksia lääketukkukauppiaiden toiminnalle ja viime kädessä potilaalle.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *