Korhola odottaa komissiolta korjausta veriturvallisuuteen

10.6.2002

Arvoisa puhemies,

aivan ensiksi on todettava, että kollega Nisticó esittelijänä tehnyt merkittävän työn parantaessaan turvallisuutta koskevia artikloja tässä direktiivissä. Se on suuriarvoista kaikkien EU-kansalaisten kannalta, eikä tavoitteeksi asetettu yhteinen markkina-alue verelle ja verituotteille voi toimia ilman luotettavia turvallisuusstandardeja.

Samalla on kuitenkin todettava myös, että emme kyenneet löytämään yhteistä näkemystä siitä, miten turvallisuutta voidaan edelleen huomattavasti lisätä ottamalla lähtökohdaksi verenluovutuksen maksuttomuus.

Euroopan neuvosto on tehnyt merkittävää työtä verenluovutusten turvallisuuden lisäämiseksi ja maksuttomuuden edistämiseksi. Euroopan neuvoston määritelmä ei kiellä maksamasta matkakuluja ja korvausta menetetystä työajasta – mikä on tärkeää erityisesti plasman luovuttajille, jotka joutuvat usein matkustamaan toiselle paikkakunnalle ja antamaan paljon aikaansa. Se on hyvä lähtökohta myös EU:lle, mutta jos tyydymme vain suosittelemaan jäsenmaille käytäntöjä Euroopan neuvoston tapaan, olemme hukanneet jotain olennaista lainsäätäjän roolistamme. Ja kun toisaalta annamme jäsenvaltioille oikeuden kieltää maksullisesti luovutetun veren ja verituotteiden tuonnin toisista ja kolmansista maista, olemme samalla heikentämässä pohjaa koko direktiivin alkuperäiseltä tavoitteelta, yhteisten markkinoiden luomiselta.

Arvoisa puhemies,

Yhteisön lainsäädäntö on yleensä hyvälaatuista ja onnistuu helposti säätelemään pieniäkin yksityiskohtia inhimillisessä elämässä, liiankin pieniä, tekisi mieli sanoa. Ei voi kuin hämmästellen valittaa, että tässä nimenomaisessa direktiivissä ei ole kyetty erittelemään tavanomaisia verenluovutuksia muista kuten plasman luovutuksesta. Edellisiin olisi ilman mitään poikkeustarvetta voitu ottaa ehdoton maksullisuuden kielto ja jälkimmäisiin sallia maksullisuus sikäli kuin plasman ja muiden erikoistuotteiden pula sitä vaatii. Jään odottamaan, että komissio pian antaa uuden esityksen, jolla tämä tärkeä yksityiskohta saadaan korjattua.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *