Yksityisen sektorin ilmiantajia koskevat EU-normit

11.2.2002

The Economist (12.18. tammikuuta 2002) puuttuu tärkeään aiheeseen käsitellessään yksityisen sektorin palveluksessa toimivia ilmiantajia (whistleblowers).
Komission sisäiset ilmiantoa koskevat säännökset ovat kehittymässä ja joissain direktiiveissä on tätä koskevia yksittäisiä määräyksiä, mutta horisontaaliset määräykset EU:sta puuttuvat, erityisesti silloin kun kysymyksessä ei ole virkamiehen tekemä ilmianto. Kuitenkin sisämarkkinoilla toimivien yritysten kilpailuaseman kannalta yhtenäisten miniminormien olemassaolo saattaisi olla hyvinkin tärkeää.
Onko komissio mieltänyt yhteisistä työmarkkinasäännöistä puuttuvien whistleblowing-säännösten puuttumisen vaikutuksen sisämarkkinoiden toimintaan?
Näkeekö komissio tarpeelliseksi ryhtyä laatimaan yhteistä säännöstöä EU:ssa toimivien yritysten työntekijöiden aseman suojaamiseksi silloin, kun nämä toimivat ilmiantajina oman työnantajansa väärinkäytösten tai laiminlyöntien osalta?
Minkä lainsäädäntöhankkeen yhteyteen tällaiset säännökset voitaisiin nopeimmin sisällyttää, vai pitääkö komissio parempana ryhtyä laatimaan niistä erillistä ehdotusta?

Anna Diamantopouloun komission puolesta antama vastaus
(18. maaliskuuta 2002)

Ei ole olemassa yksityisen sektorin palveluksessa toimivia ilmiantajia koskevaa yhteisön työlainsäädäntöä, eikä asiaa käsitellä Nizzassa 7.9. joulukuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston hyväksymässä sosiaalisessa toimintaohjelmassa.
Kysymys ei myöskään ole Euroopan unionin tason työmarkkinaosapuolten käsittelemien asioiden joukossa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *