Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtajan valintaprosessi

27.2.2002

Kirjallinen kysymys P-0675/02 komissiolle (28. helmikuuta 2002)

Aihe: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtajan valintaprosessi

Euroopan komissio aloitti keskiviikkona 27.2.2002 prosessin, jonka tarkoituksena on valita johtaja uudelle eurooppalaiselle elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Johtajan on tarkoitus aloittaa jo kesällä tai varhain syksyllä viraston tilapäisessä sijaintipaikassa Brysselissä.

Onko valintaprosessissa yleensä ja erityisesti arvioitaessa hakijoita tarkoitus ottaa huomioon, että johtajan lopullinen toimipaikka voi – ja todennäköisesti onkin – jossain muussa EU:n jäsenvaltiossa kuin Belgiassa?

Voiko komissio taata, että neuvoston päätöksen viivästymistä ei käytetä hyväksi siten, että lopputulosta liu'utetaan Brysselin suuntaan rekrytointiprosessia hyväksikäyttäen?

KOMISSION VASTAUS:
David Byrnen komission puolesta antama vastaus
(3. huhtikuuta 2002)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajan toimesta julkaistiin ilmoitus Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.(1) Ilmoitus on elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28. helmikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002(2) 26 artiklan mukainen. Julkaisun sivulla 1 mainitaan nimenomaisesti, että toimipaikka Brysselissä on väliaikainen, ja ehdokkaille tehdään selväksi, ettei lopullista päätöstä viranomaisen toimipaikasta ole vielä tehty.

Koska joulukuussa 2001 Laekenissa kokoontunut Eurooppa-neuvosto ei kyennyt sopimaan viranomaisen lopullisesta toimipaikasta, komission oli julkaistava toimea koskeva ilmoitus väliaikaisesta toimipaikasta tehdyn päätöksen perusteella, jotta rekrytointimenettely ei viivästyisi.

Toiminnanjohtajan rekrytointi on keskeisellä sijalla saatettaessa viranomainen toimintavalmiiksi riippumatta sijaintipaikkaa koskevasta päätöksestä. Rekrytointi on myös olennaisen tärkeää, jotta noudatetaan parlamentin ja valtionpäämiesten poliittista tahtoa. Nämä ovat asettaneet toiminnalle tiukan aikataulun lukuisissa Eurooppa-neuvoston kokouksissa (Nizzassa, Tukholmassa ja Laekenissa).

Komissio vahvistaa, että toiminnanjohtajan rekrytointimenettely ja viranomaisen toimipaikasta päättäminen ovat kaksi erillistä, toisistaan riippumatonta menettelyä.

——————————————————————————–
(1) EYVL C 52, 27.2.2002.
(2) EYVL L 31, 1.2.2002.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *