Parlamentti hyväksyi Korholan mietinnön yleisön osallistumisesta

22.10.2001

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä Eija-Riitta Korholan (kd) mietinnön, joka koskee yleisön osallistumista ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Tätä koskeva direktiivi on tarkoitus saattaa voimaan jäsenvaltioissa ensi vuoden loppuun mennessä. Mietintö kuuluu Belgian puheenjohtajakauden prioriteetteihin. Mietintö hyväksyttiin äänin 500 puolesta, 7 vastaan.

Eija-Riitta Korhola oli tehnyt esitykseen kolmisenkymmentä korjausta, jotka hyväksyttiin suurella enemmistöllä lukuunottamatta esitystä, jossa Korhola pyrki laajentamaan mielipiteen ilmaisuun oikeutetun yleisön joukkoa.

Korhola korjasi komission direktiiviehdotusta merkittävästi mm. yhtenäistämällä osallistumista koskevat menettelyt niin, että yleisön ei tarvitse tietää, minkä direktiivin mukainen menettelytapa on kulloinkin valittava. "Olen halunnut virtaviivaistaa käytäntöä yhtenäistämällä prosessia koskevia määräyksiä eri direktiivien osalta. Näin kansalaisten on helpompi tietää, miten menetellä – ja viranomaisten velvollisuus neuvoa kansalaista sujuu vaivattomammin. Komission esityksessä menettelytavat vaihtelevat hieman, ja silloin on vaikea tietää, miten missäkin tapauksessa olisi toimittava", Korhola huomauttaa.

Korhola myös selkiytti muutoksenhakua koskevia säännöksiä ja lisäsi mahdollisuuden hakea muutosta myös viranomaiselta itseltään tai esimerkiksi oikeusasiamiehen kautta ennen raskasta oikeudenkäyntimenettelyä.

"Lisäksi olen ottanut mietintöön joitakin Århusin sopimuksen kannalta olennaisia tavoitteita, jotka komissio oli jättänyt tai unohtanut esityksestään. Näin mietintö noudattaa paremmin sopimuksen henkeä ja tavoitteita." Direktiivi tähtää vuonna 1998 solmitun Århusin sopimuksen ratifiointiin yhteisössä. Komission esitys oli tältä kannalta monin paikoin puutteellinen. Korhola myös teki direktiivistä horisontaalisen, jolloin se koskee kaikkea päätöksentekoa, jolla on "merkittäviä ympäristövaikutuksia".

Korhola pyrki myös muuttamaan komission esitystä yleisön rajauksen osalta. Komissio rajasi oikeuden vain yleisöön, "jota asia koskee". Korhola olisi käyttänyt tätä rajausta vain muutoksenhaun osalta, mutta sallinut mielipiteen ilmaisun kaikille. "Ehdotukseni olisi yhtä aikaa hyödyttänyt sekä kansalaisia että viranomaisia kuin myös niitä, joiden hankkeista on kysymys. Ehkä asiaan palataan vielä toisessa käsittelyssä ", Korhola arvioi. Parlamentin kaksi suurinta ryhmää, mukaan lukien Korholan oma ryhmä EPP-ED, vastusti yleisön rajauksen muuttamista.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *