Palontorjunta matalalattiabusseissa

16.7.2001

Suullinen kysymys H-0668/01 neuvostolle 17. heinäkuuta 2001

Aihe: Palontorjunta matalalattiabusseissa

Suomesta kertyneen kokemuksen mukaan palontorjunta kaupunkiliikenteen linja-autoissa on puutteellista. Erityisen ongelmallisia ovat ns. matalalattiabussit, sillä niissä moottoritila on ahdas ja hyvin eristetty, jolloin lämpötila erityisesti kesäisin saattaa nousta riskirajan yläpuolelle. Toisaalta juuri näissä autoissa kuljetetaan paljon liikuntaesteisiä ja myös lastenvaunujen kanssa liikkuvat käyttävät niitä, joten bussin matkustajien nopea evakuointi on vaikeaa. Moottoritilojen varustaminen automaattisella sammutusjärjestelmällä on auton hintaan ja riskiin nähden halpaa ja helppoa.

Onko linja-autojen, erityisesti matalalattiabussien, paloturvallisuudesta tietoa muista jäsenmaista? Aikooko puheenjohtajamaa ryhtyä toimiin yhtenäisten paloturvallisuusmääräysten toteuttamiseksi yhteisössä? Millä aikataululla matalalattiabussit yhteisössä on mahdollista saattaa kuljetettavien turvallisuuden kannalta riittävään kuntoon?

Neuvoston vastaus 5. syyskuuta 2001

Neuvostossa käydyissä keskusteluissa paikallis- ja kaukoliikenteen linja-autoihin sovellettavia erityismääräyksiä koskevasta direktiiviehdotuksesta komissio ilmoitti aikovansa tarkastella YK:n Euroopan talouskomission(UNECE) matalalattiabusseihin liittyvän sääntelytyön tuloksia sekä tarvittaessa ehdottaa muutoksia direktiiviin.

Neuvosto pitää myönteisenä komission antamaa sitoumusta ja on valmis tarkastelemaan UNECEn työn johdosta mahdollisesti tehtyjä muutosehdotuksia.

Neuvosto ja komissio ovat antaneet julkilausuman tarpeesta ryhtyä "mahdollisimman pian" toimiin paloturvallisuuden parantamiseksi, ja julkilausuma on toimitettu tiedoksi Euroopan parlamentille. Tavoite on määrä saavuttaa komission ehdottamien muutosten kautta.

Olen myös tyytyväinen Euroopan parlamentin ja neuvoston työskentelyyn direktiiviehdotusta käsiteltäessä. Direktiivin tekstistä päästiin sopimukseen sovittelukomiteassa 25. kesäkuuta 2001, ja toivon että se hyväksytään virallisesti ja julkistetaan mahdollisimman pian.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *