Molukkien konfliktin ratkaiseminen Indonesiassa

22.4.2001

Kirjallinen kysymys H-0381/01 komissiolle 23. huhtikuuta 2001

Aihe: Molukkien konfliktin ratkaiseminen Indonesiassa

Indonesiassa Molukeilla on jo vuodesta 1998 käyty väkivaltaista sisällissotaa, joka näihin aikoihin asti on esitetty uskonnollisena konfliktina. Maaliskuun lopulla 2001 keskeiset uskonnolliset johtajat sekä muslimien että kristittyjen puolelta tekivät kuitenkin yhteisen matkan sekä YK:hon että EU:hun kertoakseen yhdessä, että kristityt ja muslimit ovat eläneet Molukeilla satoja vuosia rauhanomaisesti rinnakkain eikä kysymys todellisuudessa ole uskonnollisesta konfliktista, vaan sisäpolitiikasta, jossa häikäilemättä uhrataan tuhansien kansalaisten henki ja nostetaan väestöryhmiä toisiaan vastaan.

Uskonnolliset johtajat ovat yhteistyössä valmistelleet kansallista sovitteluohjelmaa, johon liittyy vahvasti taloudellis-sosiaalinen ulottuvuus. Tämän sovitteluohjelman käynnistämiseen ja toteuttamiseen tarvitaan ulkopulista tukea, jonka saamiseksi Molukeilta tullut uskonnollisten johtajien valtuuskunta vetosi.

Mitä EU voi tehdä Molukkien konfliktin rauhanomaisen ratkaisun hyväksi? Aikooko EU antaa tukensa esitetylle kansalliselle sovitteluohjelmalle?

E-1381/01 Christopher Pattenin komission puolesta jättämä vastaus 31. heinäkuuta 2001

Komissio seuraa tarkasti tapahtumia Molukkien saarilla ja yhtyy arvoisan parlamentin jäsenen ilmaisemaan huoleen.

Kuten suurin osa kansainvälistä yhteisöä, komissio pitää Molukeilla käytävää konfliktia ensisijaisesti Indonesian sisäisenä asiana, jonka ratkaisemisessa ovat avainasemassa Indonesian hallitus, kansalaisyhteiskunnan järjestöt, uskonnolliset yhteisöt ja muut instituutiot.

Konfliktin alusta lähtien Indonesian ulkopuoliset tahot ovat voineet antaa ainoastaan humanitaarista apua. Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimisto ECHO on toiminut Molukeilla vuodesta 1999 – epävakaan turvallisuustilanteen sallimissa rajoissa – inhimillisen tragedian lievittämiseksi tarjoamalla valtiosta riippumattomien järjestöjen välityksellä apua konfliktin uhreille, maan sisäiset hätäsiirtolaiset mukaan luettuina. Uusia toimia suunnitellaan parhaillaan.

Komissio on tietoinen eräiden uskonnollisten johtajien aloitteista yhteiskunnallisen sovintoprosessin käynnistämiseksi, ja on ollut useaan otteeseen yhteydessä näihin johtajiin. Mahdollisuutta tukea Molukkien ja muiden kohdealueiden yhteiskunnallista kehitystä pidemmällä aikavälillä nykyisen vaikean tilanteen parantamiseksi tarkastellaan, kun komissio valmistelee Indonesiaa koskevaa avustusstrategiaansa.

Unioni on ottanut esille huolestumisensa Indonesian kanssa käymässään poliittisessa vuoropuhelussa ja on kannustanut Indonesian viranomaisia jatkamaan ponnistuksiaan turvallisuuden palauttamiseksi, uusien väkivaltaisuuksien estämiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi alueellisiin kiistoihin vuoropuhelun kautta ilman voimankäyttöä(vrt. unionin puheenjohtajavaltion julkilausumat 28. marraskuuta 2000 ja 8. maaliskuuta 2001)

Sama kysymys on jätetty 18. huhtikuuta 2001 suullisena kysymyksenä H-0388/01 toukokuun 2001 istuntojakson neuvoston kyselytunnille

Neuvoston vastaus H-0388/01 16. toukokuuta 2001

Neuvosto yhtyy arvoisan parlamentin jäsenen näkemykseen, jonka mukaan Molukkien konfliktissa ei ole kyse ainoastaan uskonnosta. Jännitteille on myös etnisiä, poliittisia, historiallisia, sosiologisia ja taloudellisia syitä. Arvoisan parlamentin jäsenen pitäisi tietää, että unioni on aktiivisesti pyrkinyt auttamaan rauhan saamisessa Molukeille ottamalla esiin huolenaiheitaan Indonesian hallituksen kanssa, lähettämällä EU:n valtuuskunnan Molukeille lokakuussa 2000 ja ottamalla osaa toiseen valtuuskuntaan helmikuussa 2001. Turvallisuustilanteen huomioon ottaen unioni on tähän mennessä keskittänyt tukensa humanitaariseen apuun, mutta etenkin tilanteen parannuttua voidaan harkita jälleenrakennustukea ja tukea sovinnon jälkeisille sijoituksille. Uskonnollisten johtajien EU-vierailun yhteydessä esittämät ehdotukset voivat tässä mielessä olla hyödyllisiä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *