Ftalaatit

4.7.2000

Arvoisa puhemies,

Käsittelyssä oleva asia koskee lapsia ja heidän terveyttään mahdollisesti vaarantavaa, huonosti tunnettua uhkaa. Asia on siis hyvin tunneperäinen. Lisäksi käytettävissä olevat asiatiedot ovat sellaisia, että hyvinkin pätevistä syistä voi päätyä täysin vastakkaisiin kantoihin, jotka ovat aivan valideja. Päättäjän kannalta tilanne on siis se, että asiaa on tutkittava rauhallisesti.

Parlamentissa on esiintynyt halua kieltää jopa kaikki lähes 350 ftalaattia komission esittämän kuuden asemesta. Kuitenkin vain kahden ftalaatin osalta on edes jonkinlaista näyttöä vaaran mahdollisuudesta. Lisäksi haluttiin varoitus 3-6 –vuotiaille lapsille tarkoitettuihin tuotteisiin, vaikka todennäköinen riski liittyy aivan pieniin lapsiin, jotka maailmaan tutustuessaan mielellään laittavat tavaroita suuhunsa. Tosin luotettavaa ftalaattien migraatiotestiä ei ole käytettävissä.

On hyvä, että EU toimii asiassa, sillä seitsemän jäsenvaltiota on jo toteuttanut kansallisia määräyksiä asiassa. Parempi on, että asia hoidetaan yhdenmukaisesti. Mielestäni herra Arvidsson on toiminut asiassa järkevällä ja vastuullisella tavalla, ja soveltaa EU:n hyväksymää varovaisuusperiaatetta oikein kyseessä olevaan toksikologiseen ongelmaan.

Arvoisa puhemies,

Varovaisuusperiaate on erittäin tärkeä ympäristölainsäädännön väline. Sitä on kuitenkin syytä käyttää vain, kun on tieteellisesti arvioiden syytä olettaa todellisen riskin mahdollisuus. Kyse on siis tieteellisesti todistettavan riskin olemassaolosta ja siihen reagoimisesta, ei vielä aiheen ympärille syntyneen pelon olemassaolosta. Jos vartiossa oleva liian usein huutaa vaaran uhkaavan, ei tositilanteessa kukaan enää uskokaan. Varovaisuusperiaatteen käytön perusteluksi ei myöskään riitä esimerkiksi se, että jotkin jäsenmaat ovat toteuttaneet kansallista lainsäädäntöä kyseisellä alueella.

Parlamentin pyrkimys varmistaa lasten turvallisuus on erittäin kannatettavaa Unionissa, joka keskittyy usein vain koviin arvoihin. Parlamentti tekee kuitenkin karhunpalveluksen lasten ja kaikkien muidenkin turvallisuudelle, jos se rapauttaa varovaisuusperiaatteen kivijalan: todellisen riskin mahdollisuuden. Näin on nyt ftalaattien osalta vaarana käydä. Millaiset heijastusvaikutukset sillä tulee olemaan esimerkiksi ruokaturvallisuuteen?

Vähintään yhtä tärkeää tänään kuin päätös ftalaattien kiellosta on tehdä se niin, että varjelemme varovaisuusperiaatetta myös tuleviin tarpeisiin.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *