Uskonnollisten vähemmistöjen asema Pakistanissa

12.6.2000

Kenraali Musharrafiin kohdistuu yhä kasvavia paineita uskonnollisten puolueiden taholta. Musharraf on luvannut tehdä suurisuuntaisia uudistuksia uskonnollisten vähemmistöjen tilanteen parantamiseksi Pakistanissa, mutta nyt häntä vaaditaan luopumaan näistä hankkeista. Hän on painostuksen vuoksi suostunut luopumaan hallinnollisesta uudistuksesta koskien jumalanpilkkatapausten rekisteröintiä. Tästä ilmoitettiin 16. toukokuuta 2000, vain kaksi viikkoa sen jälkeen kun rekisteröitiin uusi jumalanpilkkatapaus, jossa syytettiin Faisalabadista olevaa 27-vuotiasta kristittyä, Kungri Masihia. Myös Pashurista kotoisin olevat kristityt veljekset Rasheed ja Salem Masih tuomittiin 35 vuoden vankeusrangaistuksiin jumalanpilkasta toukokuun alussa. Mainitut kolme miestä ovat tuoreimmat uhrit, joita pitkään jatkunut jumalanpilkkalakien väärinkäyttö on tuottanut.
Onko neuvosto tietoinen näistä tapauksista, ja onko se esittänyt vetoomuksia näiden miesten puolesta? Aikooko neuvosto rohkaista kenraali Musharrafia jatkamaan muitakin uudistushankkeitaan, joista voidaan mainita yhteisvaalijärjestelmän voimaansaattaminen ja madrassah-koulujen (Koraani-koulut) uudistaminen?

Vastaus
(28. syyskuuta 2000)

Neuvosto on tietoinen arvoisan parlamentin jäsenen kysymyksessä esitetyistä yleisistä ongelmista ja erityisesti sotilasjohtaja Musharrafin haluttomuudesta uudistaa Pakistanin jumalanpilkkalakia. Neuvosto ei kuitenkaan toistaiseksi ole keskustellut Rasheed ja Saleem Masihin tapauksista.
Kuten tiedätte, Euroopan unionin ja Pakistanin välinen säännöllinen poliittinen vuoropuhelu samoin kuin EU:n ja Pakistanin välisen yhteistyösopimuksen allekirjoittamisprosessi on keskeytetty kenraali Musharrafin tehtyä sotilaskaappauksen, jolla Pakistanin demokraattisesti valittu hallitus syöstiin vallasta lokakuussa 1999. Neuvosto aikoo kuitenkin jatkossakin ottaa esiin suvaitsevaisuuden, uskonnonvapauden ja vähemmistöjen oikeudet Pakistanissa aina kun siihen tulee sopiva tilaisuus. Myös EU:n edustustojen päälliköt Islamabadissa ovat aiemmin ottaneet yksittäisissä ihmisoikeusongelmissa suoraan yhteyttä Pakistanin viranomaisiin, ja he tulevat tekemään niin myös tulevaisuudessa. Kenraali Musharraf esitti äskettäin Seerat-konferenssissa pitämässään puheessa kesäkuun puolivälissä islamin uskonnollisille johtajille vetoomuksen kiinnittää aiempaa enemmän huomiota ihmisoikeuksiin ja lopettaa lahkojen väliset väkivaltaisuudet maassa. Neuvosto toivoo tämän tuottavan parempia tuloksia.
Unioni jatkaa myös monenvälisellä tasolla ponnistelujaan uskontoon tai vakaumukseen perustuvan suvaitsemattomuuden ja väkivallan torjumiseksi. Tähän liittyen jäsenvaltiot tukivat äskettäin yhdessä Irlannin esittämää päätöslauselmaa kaikkien uskonnollisen suvaitsemattomuuden ja uskontoon tai vakaumukseen perustuvan syrjinnän muotojen torjumiseksi annetun julkilausuman täytäntöönpanosta. Päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeustoimikunnan 56. kokouksessa (20.3.28.4.2000).

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *