Moottoripyöräilijöiden turvavarusteet

13.6.2000

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2116/00 esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) komissiolle

(14. kesäkuuta 2000)

Aihe: Moottoripyöräilijöiden turvavarusteet

Moottoripyörä on liikenteessä osapuoli, joka onnettomuustilanteissa on erittäin suojaton. Käytettävissä on kypärän lisäksi myös muita suojavarusteita.

Millaisia määräyksiä kypärän ja muiden suojavarusteiden käytöstä on jäsenmaissa?

Onko komissiolla tutkimustietoa suojavarusteiden (muiden kuin kypärän) käytön merkityksestä onnettomuuksissa?

Pitääkö komissio tarpeellisena yhtenäistää suojavarusteita ja niiden käyttöä koskevia määräyksiä EU:ssa?

Loyola de Palacion komission puolesta antama vastaus
(8. syyskuuta 2000)

Komissio toteaa 17. Maaliskuuta 2000 antamassaan tiedonannossa "EU:n liikenneturvallisuuden painopisteet: Seurantakertomus ja toimenpiteiden asettaminen tärkeysjärjestykseen", että ajoneuvossa matkustavien suojeleminen törmäyksissä on yksi tärkeimistä liikenneturvallisuuden painopisteistä yhteisössä. Tämä koskee myös moottoripyöräilijöiden kypärän käyttöä.

Neuvosto katsoo 26. Kesäkuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa, että moottoripyörän ja mopon käyttäjien kypäränkäyttöpakkoa koskevan direktiivin antamisessa on edistyttävä.

Komission tietojen mukaan moottoripyöräilijölle on säädetty kypäräpakko kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio selvittää lähikuukausina, millaisia säännöksiä on annettu kypärän käytöstä pienikuutioisilla moottripyörillä ajettaessa. Selvitys koskee myös lainsäädännön noudattamista ja tehokkuutta koskevia käynnissä olevia tutkimuksia sekä muiden suojavarusteiden käyttöä. Tämän ensimmäisen selvityksen jälkeen komissio arvioi, onko lainsäädännön yhdenmukaistamiseen tarvetta.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *