Komissio vastasi Korholan kysymykseen velallisten suojaamisesta ja kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta

25.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-000246/2014 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            Velallisten suojaaminen ja kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EY tarkistaminen Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/7/EY koskee sisämarkkinoiden ytimeen kuuluvaa asiaa. Maksuviivästykset vaikuttavat sekä yksityiseen sektoriin että julkiseen sektoriin ja myös EU:n […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien tutkintojen vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa

21.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014345/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen Euroopan unionissa Ammattipätevyyden tunnustamisesta 7. syyskuuta 2005 annetussa direktiivissä 2005/36/EY säädetään ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta Euroopan unionissa. Direktiivissä säädetään menettelystä, jolla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tunnustettava vastaanottaneensa ammattipätevyyden tunnustamista koskevan hakemuksen ”säännellyssä ammatissa” toimimista varten, ilmoitettava hakijalle puuttuvista asiakirjoista ja tehtävä päätös […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien vastuullisuuden lisäämistä EU:n suorassa tuessa Afganistanin hallitukselle

20.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014355/2013 Komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            Vastuullisuuden lisääminen EU:n suorassa tuessa Afganistanin hallitukselle Transparency International -järjestö julkaisi 3. joulukuuta 2013 vuotuisen korruptioindeksin. Afganistan oli 175. sijalla 177 maasta. Yhdysvallat on perustanut viraston nimeltä ”Office of the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction” (SIGAR)[1], jonka tehtävänä on valvoa tehokkaasti ja riippumattomasti […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta

11.2.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-014304/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE), Sari Essayah (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Petri Sarvamaa (PPE), Nils Torvalds (ALDE), Liisa Jaakonsaari (S&D), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Hannu Takkula (ALDE), Sampo Terho (EFD), Satu Hassi (Verts/ALE), Tarja Cronberg (Verts/ALE) ja Mitro Repo (S&D) Aihe: Päätös alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta Komissio julkaisi lokakuussa 2013 luettelon […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien EU:n ja USA:n ilmanlaatustandardeja

17.1.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-013193/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            EU:n ja USA:n ilmanlaatustandardit Vaikka monien ilmansaasteiden päästöt ovat Euroopassa vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana, Euroopan ympäristöviraston tutkimuksen mukaan lähes jokainen Euroopan kaupungeissa asuvista altistuu vaarallisen huonolle hengitysilmalle, joka voi johtaa muun muassa hengitysteiden sairauksiin, sydänongelmiin ja eliniänodotteen laskuun. Ilmansaasteiden pitoisuudet ovat liian […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen Ilmailualan kansainvälisistä päästövähennysratkaisuista

16.1.2014

Kirjallisesti vastattava kysymys E-013068/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe:            Ilmailualan kansainväliset päästövähennysratkaisut YK:n alaisen kansainvälisen siviililentoliikennejärjestön ICAO:n lokakuussa 2013 antama päätöslauselma kansainvälisen lentoliikenteen päästövähennysjärjestelmän laatimisesta oli merkittävä saavutus, sillä mikään muu toimiala ei ole saanut aikaan vastaavaa sopimusta hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. Päätöslauselman pohjalta tulisi yksituumaisesti luoda yhtenäinen päästövähennysmalli, jotta vältetään fragmentoituminen ja epävarmuus […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen nuorisotyön tehostamisesta EU:n jäsenvaltioissa

12.9.2013

Kirjallisesti vastattava kysymys E-008447/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe: Nuorisotyön tehostaminen EU:n jäsenvaltioissa laajemman yhteiskunnallisen kriisin ehkäisemiseksi Nuorisotyöttömyys, joka joissakin EU:n jäsenvaltioissa koskettaa yli 50 prosenttia nuorista, uhkaa yhteiskunnallista vakautta. Rahoitus- ja talouskriisi on myös parhaillaan kehittymässä sosiaaliseksi kriisiksi. Komissio on arvioinut nuorisotyöttömyyden maksavan 153 miljardia euroa (työttömyyskorvaukset, tuottavuuden lasku ja verotulojen […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien päällekkäisten energia- ja ilmastotavoitteiden vaikutuksia

28.8.2013

Kirjallisesti vastattava kysymys E-008451/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe: Päällekkäisten energia- ja ilmastotavoitteiden vaikutukset Vuonna 2008 päätettiin Euroopan energia- ja ilmastopaketista, johon sisältyivät 20-20-20-tavoitteet. Näitä päätöksiä edelsi useamman vuoden ajan jatkunut vahva talouskasvu. Tuolloin, suotuisassa taloustilanteessa, painopiste oli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisessä sekä energiatehokkuuden parantamisessa. EU:n kilpailukyky ja taloudellinen kasvu […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien seuraavan sukupolven hätänumero 112-järjestelmää EU:ssa

17.7.2013

Kirjallisesti vastattava kysymys E-006111/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE) ja Petri Sarvamaa (PPE) Aihe: Seuraavan sukupolven hätänumero 112 -järjestelmä EU:ssa Parlamentti pyysi 5. heinäkuuta 2011 antamassaan päätöslauselmassa yleispalveluista ja hätänumerosta 112 ”rahoituksen myöntämistä innovatiivisten palvelujen (VoIP-tekniikkaan ja internet-protokollaan perustuva hätänumeron 112 käyttö) testaamista ja täytäntöönpanoa varten, sillä nämä palvelut voidaan […]

Lue lisää

Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien Kroatian liittymisestä Euroopan unionille aiheutuvista taloudellisista riskeistä

30.5.2013

Kirjallisesti vastattava kysymys E-003683/2013 komissiolle työjärjestyksen 117 artikla Eija-Riitta Korhola (PPE) Aihe: Kroatian liittymisestä Euroopan unionille aiheutuvat taloudelliset riskit Komission jäsen Füle totesi 26. maaliskuuta 2013, että Kroatia merkitsee menestystä laajentumiselle. Se on hänen mukaansa osoitus laajentumispolitiikan uskottavuudesta: kun ehdokasmaa täyttää kriteerit ja sitoumukset, EU huolehtii jäsenyyden toteutumisesta. Tämä on hyvä esimerkki myös alueen muille […]

Lue lisää