Minulla on painajainen (Askel)

Ihmiskunta on viime vuosikymmeninä hitaasti heräten tunnistanut ilmastonmuutoksen ongelman. Vaikka tieteellinen totuus siitä elää ja muuttuu koko ajan, varsin suuri konsensus vallitsee nykyään siitä, että ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia ja että tuo hajuton, mauton ja väritön kaasu lämmittää ja muuttaa olosuhteitamme enemmän kuin olisi toivottavaa.

Lue lisää

Kööpenhaminan ilmastokokoukseen valmistautuminen; keskustelu ilmastonmuutoksesta ja kehitysmaista

Arvoisa puhemies, tietyt faktat olisi syytä tunnustaa. Ensimmäiseksi se, ettei tähänastisista ilmastoponnisteluistamme ole ollut mitään hyötyä. Strategia on osoittautunut tehottomaksi, koska päästöt ovat kasvaneet niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. Vastoin odotuksia globaali hiili-intensiivisyys on vain kasvanut juuri samaan aikaan kun asiaan on todella kansainvälisesti panostettu. Sopimuksen ratifioinneissa maissa päästöt tuotantotonnia kohden eivät ole laskeneet yhtään tehokkaammin […]

Lue lisää

EU:n lopetettava Ilmastokikkailu (Vieraskynä, Helsingin Sanomat 12.10.09)

EU:n tulisi luopua uusiutuvan energian tavoitteestaan sekä panostaa päästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti, kirjoittavat Atte Korhola ja Eija-Riitta Korhola EU ei ole tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jos se olisi, se ei siirtäisi päästöjä paikasta toiseen vaan suuntaisi toimet päästöjen globaalin kasvun pysäyttämiseen. Se keskittyisi ilmastonmuutoksen kannalta haastavimpaan ongelmaan eli kivihiileen ja sen käytön vähentämiseen erityisesti kehitysmaissa.

Lue lisää

Suunnitelma B on tarpeen

New Yorkissa YK:n ilmastohuippukokous pohtii paraikaa tulevaa ilmastosopimusta, jota Kööpenhaminan joulukuiselta kokoukselta odotetaan. Pääministerimme Matti Vanhanen on todennut, että hukka meidät perii, jos Kööpenhaminassa ei onnistuta EU:n suunnitelmien mukaisesti. Mitään suunnitelmaa B ei Vanhasen mukaan kuulemma pitäisi olla. Lausunto huolestuttaa minua, sillä se edustaa melkoista tietämättömyyttä ilmastopolitiikan monimutkaisuudesta ja eri vaihtoehtojen kirjosta. Nyt olisi näet hyvinkin […]

Lue lisää

Onko ilmastolaissa mieltä?

Viime viikonloppuna joukko ympäristöjärjestöjä organisoi Helsingissä mielenosoituksen, jossa eduskuntaa vaaditaan säätämään laki vuotuisista päästövähennyksistä. Järjestäjät peräänkuuluttavat vuodesta 2010 lähtien toteutettavia viiden prosentin vuotuisia päästöleikkauksia, jotka veisivät yhteensä 38 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2020 ja yhteensä 87 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2050 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Vaikka mielenosoitus ei ollut suuri, sen teemaan on syytä ottaa kantaa, […]

Lue lisää

llmastonmuutosta ei voi ratkoa kuin saasteongelmaa(Ulkopolitiikka)

Maapallon ilmastoa lämmittävä hiilidioksidi ei ole ilmansaaste perinteisessä mielessä. Kuitenkin ilmastonmuutos nähdään saasteongelmana, ja sen ratkaisuksi esitetään samoja lääkkeitä, jotka ovat tepsineet aikaisempiin ilmanlaadun ongelmiin. Ilman epäpuhtauksista aiheutuva maaperän ja vesistöjen happamoituminen saatiin kuriin rikin ja typen päästöjä rajoittamalla. Ja otsonikerros on korjautumassa sen jälkeen kun freoniyhdisteiden käyttöä päätettiin rajoittaa Montrealin pöytäkirjalla 1987. Miksei siis […]

Lue lisää

Uusi tutkimustulos aiheuttaa painetta muuttaa ilmastotavoitteiden kiireellisyysjärjestystä

Lehdistötiedote 20.04.2009 Eija-Riitta Korhola, MEP Uusi tutkimustulos aiheuttaa painetta muuttaa ilmastotavoitteiden kiireellisyysjärjestystä Pienhiukkasten rajoittaminen otettava tärkeimmäksi lyhyen aikavälin tavoitteeksi ilmastoneuvotteluissa Siinä missä saastepäästöistä johtuvien pienhiukkasten on havaittu viilentävän ilmakehää, puun ja hiilen poltosta aiheutuvat pienhiukkaset lämmittävät sitä. Epätäydellisestä palamisesta aiheutuvat pienhiukkaset kuten musta hiili ja noki ovat odotettua merkittävämmässä roolissa maapallon lämpenemisessä ? Nature geoscience […]

Lue lisää

Noki voi sotkea ilmastopoliitikkojen pöydän

Viime viikolla ilmestyi Nature geosciencen tutkimus noen ilmakehää lämmittävästä vaikutuksesta. Siinä missä saastepäästöistä johtuvien pienhiukkasten on havaittu viilentävän ilmakehää, puun ja hiilen poltosta aiheutuvat pienhiukkaset päinvastoin lämmittävät sitä. Lehden mukaan epätäydellisestä palamisesta aiheutuvat pienhiukkaset kuten musta hiili ja noki ovat odotettua merkittävämmässä roolissa maapallon lämpenemisessä – pohjoisilla alueilla jopa hiilidioksidiakin merkittävämmässä.

Lue lisää